Program Zjednoczenia Arstoczki

Dnia dzisiejszego na konwencji wyborczej Zjednoczenia Arstoczki liderzy tej koalicji – w tym również politycy Zjednoczenia Obywatelskiego zaprezentowali program wyborczy, który zamierzają realizować po wygranych wyborach w 2021 roku. Poniżej przesyłamy linki do programu, a także do slajdów, które zaprezentowane zostały na konwencji:

Konwencja wyborcza

Zgodnie z nowelizacją ustawy o przeprowadzeniu wyborów parlamentarnych 2021 od dnia jutrzejszego Stan Wyjątkowy zostaje całkowicie zniesiony. Oprócz oczywistych korzyści dla obywateli, a także wejścia w drugą fazę traktatu o Federacji Arstoczki oznacza to także początek kampanii wyborczej. Z tego też powodu bardzo serdecznie zapraszamy na udział fizyczny lub zdalny na oficjalnej konwencji wyborczej, która […]

Powstanie Koalicji

Dnia dzisiejszego zarejestrowana została Koalicja Zjednoczenie Obywatelskie zrzeszająca w sobie cztery ugrupowania: Partię FILIPOWSKA (W tym partię Marca Crista), Nową KONfederację Ernesta Westa oraz Partię Świata Biznesu. Zjednoczenie Obywatelskie wstąpiło także do szerszej koalicji – Zjednoczenie Arstoczki. Wkrótce opublikujemy na naszej stronie oficjalny program wyborczy, który zamierzamy realizować po wygranych wyborach!

Przewiń do góry